Vir Chand Prev Next Index

-:વીર છંદ:-


     
     હૈ ગુજરાત કે દેશમે સુંદર, વાળિનાથ એક નગર મહાન,
     વાળિનાથકા વહાં મઠ હૈ, રખતા હૈ જો નિરાલી શાન .........૧
     વાલીનાથકે વીરમગિરિજી મહાન સંત હુએ ગુરૂભક્તિ નિધાન
     ઉનકે પ્રેમ ગિરિજી વશંજ શ્રી વાળિનાથ મેં હુએ મહાન .......૨
     પરંપરાગત વંશ પ્રતાપી સંતાકગિરીજી નામાચાર્ય હુએ,
     સંતોકગિરિજી મહાસંતોષી,મહંત હોકર પદવી લીએ ..........૩
     ઉનકે શિષ્ય જો ગુલાબગિરિજી, સેવા કિન્હી હસતે હસતે
     ઉનકે કોઠારી માનગિરિજી, મોભા બનાયા સબ જીતે જીતે .....૪
     જીવાગિરિજી જોરાવર હુએ સમાધિષ્ઠ હુએ જીતે જીતે
     માલબાઇ મણિરૂપ હુએ સમાધિસ્થ હુએ પ્રેમ પીતે પીતે .......૫
     નાથગિરિજીકો વાલિનાથ ચરણે ગુલાબગિરિજીને મહંતાઇ દીએ
     જગમાલગિરિજી જોરાવર વંશ મેં સબ માયા કો જીત કે આએ .....૬
     ગામમેં જાકર પહોંચે, ઝોલી ઝંડા વાલિનાથ મે લાએ
     કોઠારી રેવાગિરિજી મહાન સેવા કિન્હી સબ દેકે જહાન ..........૭
     ગૌ ઘોડી કી સેવા કિન્હી સબ ગુરૂઓકી લેકર શાન,
     ભગવાનગિરિજી ભય સે મુક્તિ, મહંતાઇ દીએ ઉનકો કરકે મુક્તિ ......૮
     વિધમાન હુએ જો શિષ્ય ઉનકે મોતિગિરિજીકી બડી હૈ જાગૃતિ
     શંભુંગિરિજીને સબ કરકે સેવા પાયા સદગુરૂ હાથો સે માવા .....૯
     મેવા પાકર મહંતાઇ જીવનમે સબ પરમ પદ પાવા,
     અરજણગિરીજીને અર્જુન જૈસી કોઠારી પદકી સેવા કિન્હી ......૧૦
     ગુરૂજનોકો ઉજ્જવલ કિન્હા ચમત્કારકા સબ કો અનુભવ દિન્હા
     હરિગિરિજી હર ઝગડે શાની મહંતાઇ કિન્હી ગુરૂશરણ મે વામી .....૧૧
     સબ સંતો કી સેવા કરકે ઉજ્જવલ પરમ પદકો પામી
     હેમગિરિજી હરિ કે દાસા કોઠારી પદ મે પ્રવેર્શા ...............૧૨
     સુજરગિરિજી સબ જગ મે પ્રકાશા રવિભાણ સશિયલ ઉજિયાલા
     ઉન્નીસો પચહતર સવંત ગુરૂઆઇ પ્રાપ્ત કિયા ગુનવાલા .........૧૩
     મહંત કે સાથશાદેવગિરિજી કારભારા કીઆ અજોડ મતવાલા,
     બારહ વર્ષ કે બારહવે મહંત ધર્મવિભુષણ હૈ મહાન ..........૧૪
     બળદેવગિરિ મહાબલવાલે વાલીનાથજી કી બઢાઇ શાન,
     સબ સંતોકી સેવા કિન્હી, બુધ્ધિ હૈ બડી વિશાલ ......૧૫
     વર્તમાન મે કીયા હૈ બડા કારભારા, ગોવિંદગિરિ અતિ ગુણવાલા
     ગણેશદાસ ગુણ ગાવે ભારી,ચરણ કમલ મે જાઉ બલિહારી .....૧૬
     બળદેવગિરિજીકા બલવાન બાના ગોવિંદગિરિજી સે ઉપજાહૈ માના
     હસતે હસતે સેવા નિભાઇ, સબ સંત મીલ મઠ કી સૈન બનાઇ ..... ૧૭